नेपालमा १० औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस उत्सव

नेपालमा १० औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस उत्सव

भारतीय राजदूतावासले नेपालभरि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको १० औं संस्करण मनाउने उत्साहका साथ कठमाडौंमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यस अवसरमा भारतीय सरकारले नेपालभरि १० वटा शहरहरुमा योग र सम्पूर्ण ...

कला संस्कृति

नेपालमा १० औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस उत्सव

नेपालमा १० औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस उत्सव

भारतीय राजदूतावासले नेपालभरि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको १० औं संस्करण मनाउने उत्साहका साथ कठमाडौंमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यस अवसरमा भारतीय सरकारले नेपालभरि १० वटा शहरहरुमा योग र सम्पूर्ण स्वास्थ्यका प्रति जा...